Foreningen til humanitær hjælp i Israel

Hvad er Humis?

Foreringen til humanitær hjælp i Israel  - forkortet HUMIS - er en lille  forening.

Vi kun en lille flok - lige nok til at udgøre en bestyrelse - men det er IKKE en

lukket forening. ALLE er velkomne til at være med. 

Kontigentet er beskedne 100 kr. om året.

Indtægtet fremkommer ved sponsorater, donationer, julemarked, salg af varer indkøbt i Israel

og egne fremstillede varer. Foredrag  ol.

Foreningens cvr nummer: 35 17 73 37

Telefon nr:  21210424

Foreningens konto nummer: 1551 11297935